OM OSS

BAMA Logistikk AS er et selskap i BAMA Gruppen AS med ansvar for å tilby effektiv transport med ekspertise på termokjøring. Selskapet omsetter for ca 220 mill (2019). Datterselskapet Sandvik Transport AS drifter bilflåten og sjåførene og har ca 65 % av kjøringen. Vi er lokalisert på Nyland i Oslo.

Vår visjon

Visjonen skal sitte i ryggmargen vår. Det som er viktig for kunden er også viktig for oss og denne visjonen understøtter nettopp dette.

Bama Logistikk har som mål å være i forkant. Vårt varemerke er at det finnes bare muligheter og løsninger, det handler om å se og finne dem. Våre befraktere og sjåfører er dyktige på logistikk, vi er engasjerte og har en ærgjerrighet for å sikre at varen kommer fram i tide, er hel, fin og at dokumenter er i orden.

Vi skal være best på kvalitet og temperatur og målet er alltid at vi skal være en foretrukket leverandør for våre samarbeidspartnere. Det er ikke tilfeldig hvilke lastebiler, sjåfører og samarbeidspartnere vi har. Vi kjører kun biler med Euro 6 motor, sjåførene følges opp på kjøreadferd og alle valg og beslutninger i ledelsen forankres i lavest mulig miljøutslipp.

VI TAR GRØNT ANSVAR

Våre verdier

Ansvarlig

Vi tar ansvar for at våre medarbeidere har et trygt og sikkert arbeidsmiljø, at våre kunder opplever kvalitet og redelighet i våre leveranser og at vår kjøreadferd og miljøfokus bidrar til et tryggere og grønnere trafikkbilde.

Fleksibel

Vi er fleksible og søker alltid de beste løsningene for våre kunder innenfor de rammer og muligheter vi til enhver tid forholder oss til.

Nytenkende

Vi forsøker å se utenfor tradisjonelle tankesett for å finne smarte løsninger. Vår fokus ar alltid miljø, sikkerhet, effektivitet og lønnsomhet

Lagånd

Vi har alle en verdifull brikke som passer inn i det store bildet. Samarbeidet mellom Kunder, sjåfører og administrasjon preges av åpenhet og dialog. Vi jobber som ett lag med felles mål.

OVER 15 YEARS

vår historie

Bama Logistikk AS er et selskap i Bama-konsernet og har 100% eierskap i Sandvik Transport AS. Selskapet ble etablert av Bakken-brødrene fra Notodden i 1995 på Rødmyrlia i Skien. På den tiden opererte selskapet i Telemark med hovedvekt på å levere fersk frukt og grønnsaker til de lokale markedene.

I 2007 utvidet selskapet til hele Sør-Norge, og fisketransport kom inn som retur fra Bergen og Stavanger for å optimalisere vår fyllingsgrad. Siden den gang har Bama Logistikk utviklet seg til å bli en av hovedaktørene for transport av fersk frukt og grønnsaker i Sør-Norge.

I 2018 flyttet Bama Logistikk inn i nytt hovedkontor på Nyland i Oslo og er dermed samlokalisert med hovedkontoret til Bama gruppen.

I den daglige driften er en av eierne, Runar Bakken daglig leder.

kontakt oss

kontorsted

Nedre Kalbakkvei 40, 1081  Oslo

åpningstider

M-F: 08.00 – 18.00

e-post

post@bamalogistikk.no