Om oss

Bama Logistikk AS – Norges fremste transportør på miljø

Bama Logistikk AS er et selskap i Bama konsernet og har 100% eierskap i Sandvik Transport AS og Skovly Transport AS. Selskapet ble etablert av brødrene Bakken i fra Notodden i 1995 på Rødmyrlia i Skien. I den daglige driften er det Runar Bakken som er daglig leder og Karl Isak Næssen som er befrakterguruen fra eierne i selskapet. Firmaet har vokst fra år til år og vi omsetter nå for ca.220 mill i året med ca 80 ansatte i utgangen av 2019.   Selskapet holder til på Nyland syd i Oslo.

Bama Logistikk AS er et trading selskap innen transport, hovedsakelig thermo kjøring. Bama Logistikk kjører tungt på strekningen Oslo – Stavanger, Oslo- Bergen, samt hele sør og store deler av øst Norge. Vi har et stort fokus på å være en kvalitetsleverandør for våre kunder. Vi er en av de største aktørene på thermotransport på Østlandet og vi tør å påstå at vi er det “grønneste” transportselskapet i Norge. Riktig valg av lastebil og rett holdning på våre sjåfører, høy fyllingsgrad, økt bruk av tog og forankring av viktig miljøarbeid som gir redusert drivstoff forbruk og utslipp av klimagasser, er med på høyne standarden på transporten i Norge. Vi er stolt av å fortelle av vi er godkjent og sertifisert på Miljøfyrtårn. Ingen valg er tilfeldige – Miljøtenkning og kostnadsbesparelse er som hånd i hanske.

Våre største samarbeidspartnere per i dag er Bama Gruppen og Marine Harvest.

Bama Logistikk har to datterselskaper, Sandvik Transport AS ble etablert på Notodden i 1995 og K. Skovly Transport som ble etablert i slutten av 80 tallet i Rygge i Østfold. Begge ble fusjonert inn i Bama Logistikk konsernet i 2010.  Selskapene konkurrerer på lik linje mot andre underleverandører. Våre sjåfører og vogntrekkere holder til i datterselskapene, men s Bama Logistikk er tradingselskapet med traller. Vi har i dag ca.60 sjåfører og  41 trekkvogner, hovedsakelig Scania og har ca.100 traller.

Visjonen til Bama Logistikk

”Vi skal være våre kunders beste samarbeidspartner”

Visjonen skal sitte i ryggmargen vår. Det som er viktig for kunden er også viktig for oss og denne visjonen understøtter nettopp dette. Vi lever etter uttrykket: ”Talk your walk, walk your talk”.

Bama Logistikk har som mål å være i forkant. Vårt varemerke er at det finnes bare muligheter og løsninger, det handler om å se og finne dem. ”If there’s a will, there’s a way”. Våre befraktere og sjåfører er dyktige på logistikk og er ”hands on” og har en ærgjerrighet for å sikre at varen kommer fram i tide, er hel og fin og at dokumenter og dokumentasjoner er i orden.

Vi skal være best på kvalitet og temperatur og målet er alltid at vi skal være en foretrukket leverandør for våre samarbeidspartnere. Det er ikke tilfeldig hvilke lastebiler, sjåfører og samarbeidspartnere vi har. Vi kjører kun Euro 6,  sjåførene følger programmet “På riktig side” på god og trygg kjørestil og alle valg og beslutninger i ledelsen forankres i lavest mulig miljøutslipp.

Våre verdier i Bama Logistikk

  • Medmenneskelighet
  • Fleksibilitet
  • Kreativitet
  • Integritet
  • Innovativ
  • Lagånd
  • Humor
  • Glede

All drift i Bama Logistikk baseres på disse verdiene. Dette er viktige grunnverdier som understøtter visjonen vår og som gjør Bama Logistikk til en bedrift med vinnerkultur og samhold.  Vi er en stor familie som bryr oss og vi har en filosofi at vi aldri er sterkere enn det svakeste ledd. Vi spiller på lag og vi har fokus på lagspill og samarbeid i alle ledd.