Kvalitet og miljø – Norges grønneste transportselskap?

Kvalitet og miljø er viktige faktorer for oss og Bama Gruppen. BAMA stiller strenge krav til sporbarhet, dokumentasjon og ansvar for miljøet. I løpet av to timer kan BAMA spore et produkt tilbake til sitt opprinnelsessted, ned til minste detalj.

Vi som transportører, kan dokumentere temperaturkontroll og målinger som viser at vi ivaretar kjølekjeden på best mulig måte. Vi har det beste utstyr på kjøleaggregater og trekkvogner, og våre sjåfører har kompetanse og ærgjerrighet for at DU som kunde skal bli en fornøyd sluttbruker. Det som er viktig for kunden, er viktig for oss!

100% temperaturkontroll

Fra og med april 2014 innførte vi 100% temperaturkontroll med dokumentasjon på all innhenting av frukt og grønt hos norske produsenter. Dette er for å sikre kvalitet i alle ledd og at vi gjør vår del i en lang kjede fra såfrø til salg i butikk. Vi har temperaturovervåking og sporingssystem i alle våre traller, og får varsel ved feil på kjølesystem. Vi kjører avviksrapportering på skadede eller veltede varer og setter i gang tiltak for å sikre og unngå unødvendig kast av mat. Derfor får våre sjåfører grundig opplæring i sikring av paller og last og bruk av aggregat.

Riktig utstyr som gir lavest mulig drivstoff forbuk og utslipp av klimagasser

Vi har per i dag ca. 41 trekkvogner og ca.100 thermotraller, herav 4 stk modulvogntog (25,25 mtr) Parken er i snitt 1,5 år gammel og alle er i Euro 6 klasse, som gir lavest miljøutslipp. Vi har satt fartssperre på 84 km/t.  Alle har serviceavtaler, og vi sikrer med dette minst mulig driftsstans. TID er en viktig faktor når vi holder på med mat.

Det er ingen tilfeldighet på våre valg av nye lastebiler. I samarbeid med Scania er de tilpasset med riktig motor og utforming for vår kjøring slik at vi oppnår lavest mulig drivstoff kostnader og utslipp av klimagasser. Dette understøtter programmet vi er med i «På riktig side» med NLF og vårt miljøarbeid som sertifisert Miljøfyrtårn – selskap.

Riktig holdning gir gode og trygge sjåfører

Ved ansettelse må sjåførene gå igjennom et opplæringsprogram med påfølgende evaluering. Det er et tett samarbeid mellom sjåfør og befrakter, og vi har et bevisst forhold til hvordan vi kommuniserer med hverandre og hvordan vi kan være sikre på at det riktige budskapet er forstått. Avvik skjer som oftest gjennom misforstått kommunikasjon mellom flere ledd.

Vi er samarbeidsparter med NLF Norges Lastebileierforbund og har vært med på programmet   «På riktig side» siden 2015. Våre sjåfører skal til enhver tid ha fokus på god kjørestil. Vi holder årlige sjåførsamlinger med faglig del, arbeidsutvalgsmøter, medarbeidersamtaler, fadderordninger, coaching oppfølging på kjørestil og holdninger i trafikken og kursing på riktig bruk av lastebil for de som trenger det. Formålet er å skape gode og sunne holdninger. Redusere stress og senke kostnader og utslipp. Vi jobber for å ha et godt omdømme i trafikkbildet og for at alle trafikanter skal føle seg trygge når våre lastebiler er på veien. Dette forebygger også skader og ulykker.

Vår samarbeidspartner Transportkompetanse Haugesund følger opp Kjøre- og Hviletid forskrifter med våre sjåfører. Det blir tatt jevnlig kontroller og stikkprøver av våre sjåfører for å ivareta lovlig drift.

Samfunnsansvar og HMS policy

Bama Logistikk skal være en trygg og foretrukket arbeidsplass. Vi mener at vi tar et miljøansvar når vi ivaretar våre ansatte med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår. Arbeidsmiljøet skal ikke være årsak til ulykker og sykdom. Våre visjoner og mål stemmer således overens med Bama sin HMS –policy.

Bama Logistikk ser på sykefravær som en indikator på fysisk, psykisk og sosialt arbeidsmiljø og har som målsetting å gå ned med 5% hvert år. Sykefraværet i 2016 var på 6,7%.

Miljøfyrtårn sertifisert

I tillegg til trekkvogner i Euro 6 klasse, satser vi på tog. Av all levering av varer på strekningen Oslo- Stavanger, Oslo – Bergen og Oslo Tromsø var andel tog på 39%. Øst – Vest kjøringen tilsvarer 70% av all transport. Vi har en målsetning om å øke denne hvert år og har et godt samarbeid med Cargonet. 1. Juledag i 2015 hadde vi et vellykket prøveprosjekt med å leie et helt tog hvor vi satte på 22 traller med frukt og grønt til Vestlandet. Vi gjentok suksessen i 1.Påskedag og har intensjoner om å gjenta dette så fort det lar seg gjøre når det er forenelig med kundens behov og driftsdager.

Vi har fått støtte fra Enova for vårt arbeid med å redusere drivstoff forbruk og utslipp av klimagasser og ble i sertifisert som godkjent Miljøfyrtårnselskap i begynnelsen av januar 2017.

Følgende strategi ligger til grunn for fokus i vårt arbeidsmiljø:

http://www.bama.no/om-bama/samfunnsansvar/etisk-styring-pavirker-alt-arbeid-i-bama

Klima og miljørapport

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text