Ansatte

Runar Bakken

(+47) 932 69 600
runar.bakken@bamalogistikk.no
Daglig leder, eier. Bil ansvarlig

Karl Isak Næssen

(+47) 932 69 630
kin@bamalogistikk.no
Befrakter, eier. Befrakter retur Vestlandet Bergen og omegn

Rune Listul

(+47) 932 69 606
rl@bamalogistikk.no
Befrakter T/R Stavanger

Astrid Hvalbye Berle

(+47) 95771635
astrid@bamalogistikk.no
Personal- og administrasjonssjef

Øyvind Øyen

(+47) 932 69 624
oo@bamalogistikk.no

Befrakter

Inger Marit Langerød

(+47) 932 69 601
iml@bamalogistikk.no
Befrakter T/R Vestfold. Telemark og Agder

Asgeir Hopen

(+47) 932 69 603
ah@bamalogistikk.no

Terminalsjef

Knut Roer

(+47) 906 09 362
knut.roer@bamalogistikk.no
Befrakter T/R Østfold og Buskerud

Otto Harald Helgø

(+47) 932 69 607
otto@bamalogistikk.no

Driftssjef

Anett Nilsen

(+47) 932 46 406
an@bamalogistikk.no
Økonomikonsulent

– Verneombud

Lucian Danut Munteanu

(+47) 932 69 639
lucian.danut.munteanu@bamalogistikk.no
Befrakter Oslo-Bergen

Kristine Seljord Listul

(+47) 977 57 712

Kontormedarbeider
kristine.listul@bamalogistikk.no

Krystian Kozik

(+47) 93269608

krystian@bamalogistikk.no

Befrakter Stavanger