Ansatte

Runar Bakken

(+47) 932 69 600
rb@bamalogistikk.no
Daglig leder, eier. Bil ansvarlig

Karl Isak Næssen

(+47) 932 69 630
kin@bamalogistikk.no
Befrakter, eier. Befrakter retur vestlande bergen og omegn

Rune Listul

(+47) 932 69 606
rl@bamalogistikk.no
Befrakter T/R Stavanger

Astrid Hvalbye Berle

(+47) 95771635
astrid@bamalogistikk.no
Personal- og administrasjonssjef

Øyvind Øyen

(+47) 932 69 624
oo@bamalogistikk.no
Opplæring Befrakter avløser alle strekninger

Inger Marit Langerød

(+47) 932 69 601
iml@bamalogistikk.no
Befrakter T/R Vestfold. Telemark og Agder

Asgeir Hopen

(+47) 932 69 603
ah@bamalogistikk.no

       Terminalsjef

Knut Roer

(+47) 906 09 362
knut.roer@bamalogistikk.no
Befrakter T/R Østfold og Buskerud

Otto Harald Helgø

(+47) 932 69 607
otto@bamalogistikk.no

Drift

Anett Nilsen

(+47) 932 46 406
an@bamalogistikk.no
Kontor/administrasjon

Lucian Danut Munteanu

(+47) 932 69 639
lucian.danut.munteanu@bamalogistikk.no
Befrakter Oslo-Bergen (avløser internt)

Guro Lisbeth Dyrud

(+47) 977 57 712
guro.lisbeth.dyrud@bamalogistikk.no
Befrakter Internt Oslo

Kristine Seljord Listul

(+47) 977 57 712

Kontormedarbeider
kristine.listul@bamalogistikk.no

Krystian Kozik

(+47) 93269608

krystian@bamalogistikk.no

Befrakter Stavanger