Jobb hos oss

Er du er person som møter verden rundt deg med positiv utståling? Har lyst til å jobbe med mennesker som ser muligheter framfor begrensninger? Evner å samarbeide og ser på fleksibilitet som en ressurs? Da er du i godt selskap med oss som jobber i Bama Logistikk konsernet, og kanskje jobber du her snart også?

Å jobbe hos oss skal bety noe for deg. Våre verdier skal være lette å leve etter, noe som du kan gjenkjenne deg i og være en del av. Vi er et Bama eid selskap og det er viktig for oss å etterleve Bama sin personalpolitikk. I Bama har vi en målsetting om å være den mest attraktive arbeidsgiveren innen sammenlignbare bransjer. Trivsel er noe av det viktigste på en arbeidsplass og skapes lokalt. Hvert år blir det gjennomført trivselsundersøkelser for å sikre at vi utvikler oss i riktig retning og tiltak blir gjennomført for et godt arbeidsmiljø.

Vi ønsker mangfold, her er det rom for ulike kjønn, alder og nasjonalitet. Hos oss holder det å være deg selv. Vi har beina godt plantet på jorda og det er en naturlig ting å støtte sine kollegaer. Arbeidsdagene blir lagt opp med rom for selvstendighet og den baseres på stor grad av tillit.

Våre verdier i Bama Logistikk

 • Medmenneskelighet
 • Fleksibilitet
 • Kreativitet
 • Integritet
 • Innovativ
 • Lagånd
 • Humor
 • Glede

Kriterier for å få jobb hos oss som sjåfør

 • Klasse CE
 • Grunnkurs yrkessjåfør hvis tatt førerkort etter 10.09.2009
 • Etterutdanning yrkessjåførkompetanse  må være i orden.
 • Trukførerbevis T1 –T4
 • Minimum 1 års erfaring med semikjøring
 • Opptatt av å ta vare på utstyr – trekkvogn og tralle
 • Forstå og prate norsk eller ha god engelsk forståelse og tale
 • Må kunne oppgi referanse
 • Må være fleksibel og ha en positiv innstilling til jobben sin
 • Må være selvstendig og like å jobbe i et travelt miljø
 • Ha lyst til å jobbe hos oss og vite hvorfor

Din personlighet og innstilling til arbeid er noe vi setter høyt. Vi liker å jobbe, og møter arbeidsdagen med bevissthet om å få til en best mulig dag for oss selv, hverandre og ikke minst kundene våre.

Kriterier for å få jobb hos oss som befrakter

 • Logistikk forståelse og kremmerinstinkt
 • Rask til å lære nye systemer, en fordel hvis du kjenner til driftssystemet Timpex.
 • Mestre Word og Excel
 • God engelsk tale og forståelse
 • Er god på å planlegge og å være i forkant
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og liker å jobbe i hektisk miljø
 • Evne til å gjennomføre oppgaver fra start til slutt

Kontakt personalansvarlig i Bama Logistikk

Astrid Hvalbye Berle

(+47) 95771635
astrid@bamalogistikk.no