Norges fremste transportør på miljø

FAIR TRANSPORT

Bama Logistikk AS er sertifisert som Fair Transport transportør. Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for våre ansatte.

Vår bedrift har gjennomgått kvalitetsprogrammet, og ble sertifisert som Fair Transport bedrift september 2019.

Dette innebærer at vi har dokumentert vårt nåværende og planlagte arbeid innenfor områdene

  • Trafikksikkerhet
  • Miljø og utslipp
  • Ansvar  

miljø

Bama Logistikk AS er sertifisert Miljøfyrtårn. Vi ble sertifisert første gang januar 2017 og har vært gjennom flere resertifiseringer siden.

Som transportselskap er miljøpåvirkningen uunngåelig. Derfor er det spesielt viktig å analysere hvordan vi kan redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet så mye som mulig.

Den største miljøpåvirkningen er naturlig nok våre transporter. Derfor bør vi kontinuerlig redusere utslippene våre ved å bare kjøpe miljøvennlige kjøretøy, øke andelen kjøretøy drevet av alternative drivstoff og fortsette å utdanne alle førere i økokjøring. En stor andel av langdistansetransporten blir fremført på jernbane. Vi optimaliserer vår fyllingsgrad og har tilnærmet ingen kjøring uten last. Trafikkledelsen skal alltid handle ut fra et miljø- og effektivitetsperspektiv. Dette betyr for eksempel samlasting av alle transporter der det er mulig samt benytte systemer for å finne best egnet kjørerute.

Ingen valg er tilfeldige

Miljøtenkning og kostnadsbesparelse er alltid med i våre beslutninger.

VI TAR GRØNT ANSVAR

100%

100% tilfredshet

Det er menneskene

som skaper vår bedrift

– hver person betyr noe

I Bama Logistikk AS har vi de nyeste IT-systemene som understøtter transportkjeden vår. Systemene kobler kunder, befraktere, ledelse og sjåførene våre til et effektivt nettverk for å sikre at transporttjenestene våre er på høyest mulig nivå.

Men det er ikke datasystemet som skaper vår bedrift, vi mener at bak hvert element i vår transportvirksomhet er det en person, et menneske. Derfor foretrekker vi alltid å ha personlig kontakt både med våre kunder og medarbeidere. Kontoret vårt er alltid åpent, og du er hjertelig velkommen om du vil snakke om jobb, våre transporttjenester eller bare ta en kopp kaffe med oss ​​uten noen spesiell grunn.

Hos Bama Logistikk mener vi at fornøyd kunde er like viktig som en fornøyd medarbeider, og at de er våre viktigste og mest verdifulle eiendeler.

Bli vårt Bama Logistikk AS familiemedlem!

kontakt oss

kontorsted

Nedre Kalbakkvei 40, 1081  Oslo

åpningstider

M-F: 08.00 – 18.00

e-post

post@bamalogistikk.no